Om författaren

Sten Niklasson har många års erfarenheter från ledande positioner i näringslivet, internationella organisationer och det svenska regeringskansliet. Han är starkt engagerad i innovationsfrågor och har på uppdrag av World Intellectual Property Organisation inom FN bistått en rad utvecklingsländer som rådgivare i sådana frågor. Han har styrelseuppdrag i flera företag och organisationer och ägnar sig däremellan åt att skriva biografier och populärvetenskapliga texter.

Annonser